CÂY NGỌC NGÂN

180,000đ 200,000đ

CÂY PHÚ QUÝ

180,000đ 200,000đ

CÂY TÙNG THƠM

250,000đ 300,000đ

TRÚC PHÁT TÀI

145,000đ 150,000đ
Facebook Chat