Cây Ngũ Sắc Tím

45,000đ 50,000đ

Cây đuôi công

220,000đ 250,000đ

Cây vạn niên thanh

490,000đ 550,000đ

Cây Phú Quý

150,000đ 200,000đ

Cây lưỡi hổ

90,000đ 120,000đ

Cây kim phát tài

75,000đ 110,000đ

Cây cọ ta

109,000đ 120,000đ
Facebook Chat