NGŨ GIA BÌ

590,000đ 650,000đ

TRẦU BÀ THANH XUÂN

229,000đ 250,000đ

TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG VÀNG

590,000đ 650,000đ

TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG ĐỎ

590,000đ 650,000đ

TRÚC BÁCH HỢP

810,000đ 850,000đ

TRÚC PHÁT TÀI

145,000đ 150,000đ

CÂY TÙNG THƠM

250,000đ 300,000đ

CÂY LONG NÃO

Liên hệ

BÀNG ĐÀI LOAN

Liên hệ

CÂY LỘC VỪNG

Liên hệ

CÂY DẦU RÁI

Liên hệ

CÂY BẰNG LĂNG

Liên hệ

CÂY SAO ĐEN

Liên hệ

CÂY KÈ BẠC

Liên hệ

CÂY KÈN HỒNG

Liên hệ

CÂY SỨ ĐẠI

Liên hệ

PHÁT TÀI NÚI

Liên hệ

CÂY ME CHUA

Liên hệ

CAU NGA MY

1,400,000đ

CÂY CHÀ LÀ

11,000,000đ

CÂY PHÚ QUÝ

180,000đ 200,000đ

CÂY VẠN LỘC

80,000đ 90,000đ

CÂY NGỌC NGÂN

65,000đ 80,000đ

CÂY LAN Ý

95,000đ 110,000đ

Cây Ấu Thái

Liên hệ

Cây Bèo Cái

Liên hệ

Cây hoa sen

120,000đ

Cây mít

Liên hệ

Cây ổi

Liên hệ

Cây cọ ta

109,000đ 120,000đ

Cây kim phát tài

75,000đ 110,000đ

Cây Lan Mẫu tử

65,000đ 85,000đ

Cây lưỡi hổ

90,000đ 120,000đ

Cây Phú Quý

150,000đ 200,000đ

Cây vạn niên thanh

490,000đ 550,000đ

Cây Hoàn Kiếm

Liên hệ

Cây đuôi công

220,000đ 250,000đ

Cây Ngũ Sắc Tím

45,000đ 50,000đ

Chậu Đá Mài Vuông (V40)

285,000đ 300,000đ

CHẬU ĐÁ MÀI CHỮ NHẬT

350,000đ 400,000đ

Chậu Giọt nước

285,000đ 320,000đ

CHẬU MEN TRẮNG

350,000đ 420,000đ
Facebook Chat