Cây đuôi công

220,000đ 250,000đ

Cây lưỡi hổ

90,000đ 120,000đ

Cây kim phát tài

75,000đ 110,000đ

Cây cọ ta

109,000đ 120,000đ

CÂY LAN Ý

95,000đ 110,000đ

CÂY NGỌC NGÂN

65,000đ 80,000đ

CÂY VẠN LỘC

80,000đ 90,000đ

CÂY PHÚ QUÝ

180,000đ 200,000đ

CÂY TÙNG THƠM

250,000đ 300,000đ

TRÚC PHÁT TÀI

145,000đ 150,000đ
Facebook Chat